Iva  K  -   Gruberová - o mně a mé práci 

Od roku 2006 pracuji  v oboru masér a rehabilitační pracovník. Od roku 2011 cvičím metodu SM systém. Mé zkušenosti a způsob práce vycházejí jednak z mého předchozího studia a praxe 13-ti let
operního zpěvu, z čehož vyplývá výborná dechová technika, poznání síly účinku dechu a zpěvu na lidský organismus a psychiku. Dále 5 let výrazového a
 spontánního tance, kde jsem si uvědomila hluboký terapeutický prožitek a uvolnění. Po mateřské dovolené jsem se vrhla do masáží a rehabilitací, kde jsem 
mimo jiné pracovala i 5 let s lidmi s degenerativním onemocněním, převážně odkázanými na pomoc druhých v domovš Betlém  ( roztroušená skleróza,obrna, ...). 2 roky jsem navštěvovala kurzy tanečně pohybové terapie ,s ochutnávkou i jiných druhů arteterapie.

Při své masérské a rehabilitační činnosti jsem pozorovala účinek doteku, pohybu, dechu a hlasu na lidský organismus a psychiku.

Přišla jsem na tyto fakta: Spazmus ve svalech se dá rozmasírovat.Kosti se dají posunout na své místo. Ale po nějaké době se problém vrací, pokud se neodstraní kořeny. A tím je většinou špatné držení těla vlivem svalových a pohybových disbalancí, nebo psychiky, která vše ztahuje.

 Abychom se dostali ke vzpřímenému postoji a harmonicky vyzařující osobnosti. Je tedy potřeba pracovat na více úrovních - fyzické (svaly, kosti) a psychické.

Metodami terapeutickými - arteterapií, tanečně pohybovou terapií, muzikoterapií. Kombinací všech masérských a rehabilitačních technik chci pomáhat lidem otevřít přístup k jejich srdci a Bohu, tím k pochopení jejích strachů, nastolení cesty k sebeuzdravení, k plnohodnotnému, šťastnému a smysluplnému životu. 

 

 

Proč se blokujeme ? Vidím to v somatizaci strachu do postoje těla,

 ve stopnutí průtoku životní energie působením strachu, kterému se poddáme. Tato energie pak neplyne a nepřináší dobro nám ani okolí, ale obrací se do nás, působí negativně v našem těle a tlačí na naši psychiku. Ta pak stahuje svaly a ty časem posunou kosti.

Takovéto změny v postavení nám začnou vytvářet disbalance a tím dochází k umačkávání orgánů či nervů, jejich špatné funkci a z toho plynou další bolesti a nemoci.

 

Pokud se chceme zbavit strachu, je potřeba:

  • Poznání a uvědomění si toho, že mám problém.

  • Nalézt vhodnou metodu, která pomůže při řešení problému.

  • Chuť pracovat na sobě.

  • Ochotu pohlédnout do svého srdce a změnit svůj život.

  • Naučit se naslouchat tichému hlasu svého srdce a překonat strach ze změny.

  • Být ve stálém spojení s Boží silou která nás stvořila.

Nynější způsob života tedy nemá vliv jen na pohybový aparát, ale především na psychiku člověka. Ta se potom projevuje viditelně v držení těla a v nemocech.

 

- Odklonili jsme se od přirozeného pohybu, práce, souladu a harmonie s přírodou a Bohem. .

 - Přestáváme se přirozeně chovat, cítit a jednat.

- Naše životy, činy a rozhodnutí stále více ovládá strach.


Trochu teologie o strachu- pro mne životní pravdy.

 

V Bibli nalezneme mnoho zmínek o strachu.

 „Neboj se!“ říkal Bůh prorokům, „Neboj se!“ pověděl Bůh Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl anděl Marii, „Nebojte se!“ řekl Ježíš apoštolům, když kráčel po moři, „Nebojte se!“ řekl jim po vzkříšení. 

 

Víte, kolikrát se slova „nebojte se“ v Bibli nacházejí? Je to velmi zajímavé! Tři sta šedesát pětkrát! Tedy tolikrát, kolik má rok dní. Jakoby nám Bůh říkal neustále, den za dnem: „Nebojte se!“

 

V Biblickém textu Mat.10/8 se říká :Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Toto se dá vyložit jako - co dostals to rozdávej dál, ale díky strachu se bojíme, nerozdáváme a kalkulujeme. Myslím tím především duchovní, morální, lidské dary a projevy, ne jen hmotné.

 

Strach je opakem lásky.V Bibli čteme v knize Genesis velmi známou kapitolu o pádu člověka do hříchu, kdy Eva utrhla jablko ze zakázaného stromu poznání a dala i Adamovi. Oddělili se kvůli hříchu od Lásky, jejíž součástí od stvoření byli a začali se ze strachu před Bohem skrývat. Přetrhli tok životodárné energie a ta přestala přirozeně proudit . Už nebyla v nich ani oni v ní.- ( Bible- Jan14/20 ,,  "V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás“. )

 

Od této energie je v podstatě oddělilo rozhodnutí mozku bez propojení se srdcem tj. Bohem v nás = hřích.

Oddělili se od radosti,věčného života, lidské přirozenosti a začali se bát, z toho vyplynula kalkulace, spoléhání na sebe a tím oddělení od Boha - jako zdroje životodárné energie. Strach je začal ovládat a stal se původcem všeho neštěstí a bolesti na této planetě. Láska je to, co nás činí nádhernými a harmonickými bytostmi.

 

Ještě se zmíním o dvou největších přikázání Mat.22/37-39.

1. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí

2.Miluj bližního svého jako sám sebe.

Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i Proroci.

Tzn. kdo miluje Boha celou svou podstatou, nachází klid a lásku, ten pak může milovat i sebe. Kdo nemiluje sebe (- onemocní), nemúže milovat ani ostatní(- protože ti mu berou už tak málo energie) a zároveň ani Boha- ( tzn, že do něj nic nepřitéká). Jde to od shora. 

 

Nasloucháním Bohu ve svém srdci získáváme svobodu, přebíráme veškerou zodpovědnost za svůj život, docházíme k uzdravení, radosti, lásce, sebehodnotě, uspokojení, klidu, naplnění. A hlavně – žijeme svůj život.

 

 

Myšlenky neboj se a miluj se - jsem zaznamenala i v Budhismu a v Hinduismu. Zřejmě je to ten nejdůležitější vzkaz od Boha nám lidem.

Beze strachu bysme viděli svou dokonalost a krásu. Byli bychom zdraví a šťastní.

 

Anita Moorjani, která v r. 2006 prožila klinickou smrt a vrátila se zpět do svého těla nemocného rakovinou, popisuje ve své knize ,, Musela jsem zemřít“ zážitky čisté lásky, kterou prožila v komatu a také nádheru našich duší. Tato zkušenost ji pomohla k tomu, že našla smysl života a zázračné uzdravení pro své zbídačelé tělo. V závěru její knihy nabízí obecné řešení pro nalezení vlastní cesty, sama sebe a uzdravení.

 

Jsou to tyto principy :

 

- Milovat bezpodmínečně sám sebe a nebát se být sám sebou.

- Nevzdávat se své síly a raději se spojit se se svou velkolepostí

- Být láskou, kterou jsme a umožnit, aby odpovědi na naše otázky přicházely z našeho nitra.

- Užívat si života a nebrat sebe ani život příliš vážně.

- Co nejčastěji se každý den smát a smát se hlavně sám sobě - tady dodává, že to je účinnější než

modlitba , či meditace

- Radovat se a věnovat se tomu, co máme ve svém nitru.

- Náš život je naše modlitba.

 

Čerpala jsem z velkého množství literatury , přednášek kurzů  a praxe. Uvádím zde některé z knih- Bible,dále Hovory s Bohem od N. D. Walsche, všechny knihy od Johna Eldredge, Bena Carsona, Paola Coelha, Základní kniha o čakrách od S. Sharamon a J. Baginski, Musela jsem zemřít od A. Moorjani,Léčba a prevence bolesti zad od Mudr.R. Smíšek, Mudr K. Smíšková, Zuzana Smíšková.-Anatomie. ...